Hur vijobbar

På Grandab jobbar vi strategiskt, värdeskapande och affärsdrivande. Vi är präglade av en entreprenörsanda, kreativ förmåga och en stark företagskultur. Med både intuition och analys hittar vi alltid fram till nya möjligheter och potentiella investeringar tillsammans med våra partners.

Värde bortom kalkylen

Mätning och siffror är centralt inom utveckling och förvaltning av fastigheter, men inte det enda som räknas. Genom att söka unika möjligheter och hitta lösningar i alla lägen skapar vi värde bortom kalkylen.

Bäst i väst

Vår unika kunskap om Västsverige gör att vi ser mer än bara fastigheterna vi jobbar med. Vi är noga med detaljerna i våra närområden, vi förstår verksamheterna och vi känner människorna.

Vilja våga, våga vilja

Vi matchar höga ambitioner med entreprenörsanda nog att realisera dem. Tillsammans ser vi möjligheter, hittar nya vägar framåt och räds aldrig en utmaning. Vi har viljan att våga, och vi vågar vilja.

Låt oss tadet från början

Året var 2013 när Grandab grundades och en ny aktör gjorde entré i den Västsvenska fastighetsbranschen. Sedan dess har det hänt en hel del. Vi har växt med både medarbetare, mer omfattande uppdrag och inte minst i vår egen vetskap om att vi vet vad vi håller på med. Idag är vi bäst i väst på att omvandla stor potential till stort värde.

Hållbarheti fokus

På Grandab tror vi på att skapa en hållbar framtid. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att använda energieffektiva lösningar, återanvända och återvinna material vid byggnation samt uppmuntra våra hyresgäster att ta hållbara beslut. Vi arbetar också för att skapa hälsosamma och trygga miljöer.

Norra Hamngatan 6

411 14 Göteborg

ORG.NR: 556819-7221