Förhyresgäster

Här finner du kontaktuppgifter för dig som hyresgäst.

Sisjön / Högsbo / Älvsborg / Åbro

Serviceanmälan

Vardagar 07:00-16:00
MBA FASTIGHETSSERVICE

Via Estate logs:
www.issues.estatelogs.com/new

Vid brådskande ärenden under
kontorstid ring +46 (0)31 22 05 54

Serviceanmälan, jour

Tel: +46 (0)734 16 04 40

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112

Kontrakt- /ekonomifrågor

Jessica Johansson
Mail: jessica@grandab.com
Tel: +46 (0)709 92 36 24

Södra porten

Serviceanmälan

Vardagar 07:00-16:00
OPTIMAL FASTIGHETSSERVICE

Via Estate logs:
www.issues.estatelogs.com/new

Serviceanmälan, jour securitas

Tel: 0729-994000

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112.

Kontrakt- /ekonomifrågor

Vera Martinsson
Mail: vera@grandab.com
Tel: +46 (0)766 36 61 85

Marieholmsgatan / Grimmered / Kvillebäcken

Serviceanmälan

MBA FASTIGHETSSERVICE 
www.mbafast.se

Serviceanmälan, jour

Tel: +46 (0)734 160 440

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112.

Kontrakt- /ekonomifrågor

Anja Lindström
Mail: anja@grandab.com
Tel: +46 (0)701 46 42 54

Norra Hamngatan 6

411 14 Göteborg

ORG.NR: 556819-7221